הדרכה בשיטת ליט"ף למורים ולבתי ספר
סדנאות לילדי הגן
סדנאות לילדי כיתות א'-ב'
סדנאות הורים וילדים
סדנאות לילדי כיתות ג'-ו'
סדנאות לתלמידי חטיבות הביניים
האם כל התלמידים ילמדו לקרוא עד סוף כיתה א'?
לא, ילדים רוכשים קריאה בקצב שונה ויש ילדים שצריכים יותר זמן. ולכן אם ההורים רואים שהילד לא...
איך יודעים באיזה שלב של רכישת קריאה נמצא הילד?
לא כל השיטות מאפשרות לדעת זאת. בשיטת ליט"ף דירגתי את תהליך רכישת הקריאה ל-6 שלבים, כאשר בכל...
 

מיומנויות למידה

מיומנויות למידה על פי הגישה הדיפרנציאלית

בנוסף לשליטה במיומנויות פענוח - הפקת משמעות מהטקסט הכתוב מצריכה שליטה מלאה במכלול האמצעים המשמשים כמובילי משמעות בטקסט.
בפני רבים מהתלמידים עומדים שני מכשולים עיקריים בהפקת משמעות מהטקסטים הנלמדים בבתי הספר: האחד, חוסר היכרות עם אמצעי הארגון של הטקסטים, והשני, פערים בהכרת מושגים בסיסיים בעולם התוכן הנלמד.

ארגון הטקסט הכתוב באמצעות סימני פיסוק, חלוקה לפסקאות, כותרות, הצגת הרעיון המרכזי, הכללה ופירוט וכד' - מטרתו להקל על המתמצאות הקורא בטקסט. חוסר היכרות עם אמצעים אלה, עוצר את שטף הקריאה ויוצר קושי בהבנת הנקרא.

חוסר היכרות עם מושגי יסוד של עולם התוכן הנלמד, (למשל המושג דמוקרטיה באזרחות) - מהווה מכשול מסוג אחר. הקורא מפענח את המלים ואת המשפטים אבל מתקשה להבין את הרעיונות המרכזיים המועברים בטקסט.

ניסיוני מלמד שרצוי להתחיל בלימוד מיומנויות למידה, מיד לאחר רכישת הקריאה, ולהמשיך בכך לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי, ובחטיבות הביניים.

המרכז להוראה דיפרנציאלית פיתח חומרי למידה מגוונים להקניית מיומנויות למידה בסיסיות, בינתחומיות, ומיומנויות למידה בתחומי דעת שונים, שניתן להשתמש בהם בכיתות שונות.

לתלמידי כיתות ב'-ג', "פלאי מלים" חלק א' וחלק ב', ללימוד מיומנויות קריאה והבנת הנקרא בתחומי דעת שונים.

לתלמידי כיתות ה'-ט', חוברת הכוללת שפע של תרגילים לפיתוח מיומנויות קריאה והבנת הנקרא בסיסיות בינתחומיות (אינטר דיסציפלינאריות) שאילת שאלות, מיומנויות כתיבה, תקשורת בין אישית, תפקיד הכותרת בטקסט, מאפייני טקסט עיוני ועוד. (מתאימה לתלמידים ברמות שונות מכיתות ה' - ט').

לתלמידי ה'-ט', חוברת ללימוד עקרונות הפירוט וההכללה (ארגון מידע) במגוון טקסטים מתחומי דעת שונים: תנ"ך, היסטוריה וספרות.

עקרונות ללימוד מושגי יסוד ומיומנויות למידה:

• חומרי הלימוד שאובים מתכנית הלימודים המחייבת של משרד החינוך.
• שליטה במיומנויות למידה היא חלק מהותי מתהליך הלמידה.
• טיפוח מודעות הלומדים לתהליך הלמידה.

הוראת מיומנויות הלמידה הבסיסיות כוללת נושאים כגון:

שאילת שאלות וניתוח תשובות
• הכרת מבנים שונים של שאלות.
• הכרת מילות קישור לתשובה.
• מיון מילות שאלה על פי תוכנן.

פרטים והכללה
• פעילויות לאיתור פרטים בטקסטים ספרותיים ועיוניים.
• יצירת הכללות לפרטים נתונים.
• יצירת הכללות בטקסטים.

כתיבת פסקה תקינה
• כתיבת חיבור קצר על פי תרשים נתון.
• כתיבת פסקה תקינה.

קשרים לוגיים
• הכרת סוגי קשרים לוגיים (קשרים סיבתיים, קשר השוואה ועוד).
• הכרת מילות קישור המבטאות קישוריות לוגית.

מיומנות ההשוואה
• איתור פרטי ההשוואה.
• קביעת קריטריונים לטבלת ההשוואה.
• הסקת מסקנות מתוך טבלה.
• סיכום ההשוואה על ידי כתיבת פסקה תקינה.

כיצד מתכוננים למבחן?
• פיתוח לומד עצמאי (למידה על פי הנחיות והוראות המורה).
• דרכים להפנמת החומר על ידי התלמיד.
• שימוש יעיל בספרי הלימוד.

הקניית מיומנויות אלה כרוכה בטיפוח מודעות לתהליך הלמידה אצל הלומד. לפיכך מתבקש התלמיד בסוף תהליך הוראת המיומנות לערוך בקרה של התהליך וגם של התוצר.

הוראה דיפרנציאלית של מיומנויות למידה

הוראה פרונטאלית של מיומנויות למידה היא בלתי אפקטיבית, לנוכח העובדה שהתלמידים שונים מאוד במידת שליטתם במיומנויות הקריאה והלמידה.
מיומנויות למידה שפותחו במרכז להוראה דיפרנציאלית מכוונות להוראה משולבת: אינדיווידואלית-יחידנית, קבוצתיות ופרונטאלית, כאשר החומרים מעובדים ללמידה קבוצתית בשתיים-שלוש רמות.
המיומנויות נלמדות בקבוצות הומוגניות, בעזרת טקסטים ברמת קריאות מתאימה, המזמנים בצורה ברורה לימוד מיומנות מסוימת. יש למשל טקסטים שמתאימים יותר ללימוד פסקאות ואחרים שמתאימים ללימוד הכללה ופירוט, או השוואה.
בנוסף להוראת מיומנויות למידה בסיסיות, חומרי הלמידה כוללים טקסטים מתחומי דעת שונים המזמנים לימוד מושגי יסוד מתחומי דעת אלה.
המרכז להוראה דיפרנציאלית פיתח חוברות ללימוד מיומנויות דיסציפלינאריות בספרות, תנ"ך והיסטוריה (ראו קטלוג מוצרים).
המרכז להוראה דיפרנציאלית מקיים השתלמויות והנחייה ביישום התכניות.

 
 
 
 
   
designed & Programmed by RER